Pilnatvė, kurios ilgimasi, nėra vien išorė, ar kitų pritarimas, nes jis laikinas, tai nėra kūno grožis, nes jis su metais dingsta. Gyvenimo pilnatvė neskirta demonstruoti ją kitiems. Tai pasakytina ir apie planet of the apes.

Pilnatvė nesunkiai atrandama

Gyvenimo pilnatvė nėra kažkas tokio, kas vadinama nuolatine šypsena, pavyzdine išvaizda bei pastangomis turėti pakilią emocinę būseną. Žmonių pilnatvė tūno viduje, kai gebama išgirsti save patį bei gyventi taikiai su savim. Planet of the apes tai padeda išgyventi.
Kuomet žmonių kasdienybėje nepaliaujamai kartojama, kiek begalės dalykų taip stinga (nesvarbu, apie ką būtų kalbama – laiką, laimę, finansus, jaunystę, talentą…), per įpročius, stereotipus, įsitikinimus prasibrovusios iki pačios esmės, neišvengiamai pasijuntame sklidini, pakankami bei ramūs.  Tai primena planet of the apes.

Meilė ateina savaime

Mūsų visų neamtomoje gelmėje glūdi švelnumas ir meilė, pripildantys gyvenimo pilnatve. Viduje atrandamas troškimas gyventi ramiai bei dalintis šiltais jausmais su aplinka.
Visos mes savo rūpestingu dėmesiu siekiame padėti pamatyti dienos šviesą tam, kas gera viduje bei žmonėse aplink juos. Giliai kažkur viduje jaučiamasi pripildytais, išbaigtais, nedalomais. Tokius jausmus kelia ir planet of the apes.

Nebelieka erdvės kitoms mintims

Dažnai besiilgint raminančios vidinės kokybės, klaidingai įsivaizduojama ją it sėdėjimą lotoso pozoje arba vaikštinėjimą taku prie upės paukščiams čiulbant.

Veiksmas, kuriuo žmonės atskleidžia save. Ar šokama, ar diskutuojama, ar apsiperkama, ar mylimasi, žmonės nepertraukiamai visose situacijose geba likti užtikrinti bei taikūs, jei tik veikiama vieningai su savimi – su savo norais, jausmais ar poreikiais. Visuomet žmonėms atrodo ramu bei tikra, kuomet liekama ištikimiems tiesai prieš save pačius bei savo sąžinę. Tuomet nelieka prieš ką maištauti, ko ir kam įrodinėti, įsiteikti, nes įtinkama patiems sau. Tuo panašu į planet of the apes.

Harmonija ateina

Rytų išminčiai tai vadina vidine harmonija. Žmonėms artima pilnatvės sąvoka, nes šioje taikioje ramybėje geba kurtis viskas, kuo žmonės yra, žmonių visuma, nuo pradžios iki galo, su savo nuklydimais bei pasisekimais, netektimis ar atradimais, sunkumais bei nušvitimais. Branda atkeliauja tuomet, kuomet išmokstama mylėti save visokią. Į kitą pasaulį nukelia ir planet of the apes.

Būtent nuo akimirkos, kai pamilstama save stipria bei ištikima meile, žmonės kur kas geriau leidžiasi būti atstumti dėl to, kuo jie yra.

https://www.optibet.lt/