Pyktis, susierzinimas, gėda ir priekaištavimai – mūsų prisirišimo, slystančio pro pirštus pretekstas. Tai galėtų būti ne vien materialūs daiktai, taip pat ir religija, pasaulėžiūros dalykai, gyvenimo būdas ir net mus nusakantys artimieji. Blackjack privalo būti atrastas kiekvieno kasdienybėje.

Priekaištai ir  nuodėmės

Žmonės dažnai galvoja, jog visi aplinkiniai turėtų elgtis taip, lyg mes norime. Kai įvyksta atvirkščiai, įsižeidžiama, nervinamasi, smerkiama. Jei kažkam nebepatinka kito žmogaus veikimas ar rūbai, tai jau kažką tikrai parodo, jog širdis uždaroka ir esame vien imantieji. Blackjack gali nulemti visai kitokį elgesį. Ir dėl to visai nereikalaujama elgtis kitaip.

Net ir užgniaužiamas pyktis, užveria mumyse širdies čakras ir po mažumėlę ardo kitų nervinę sistemą. Visgi mes patys esame atsakingi, kadangi mes patys pasirenkame, kokiu būdu reaguoti į visokiausias mus ištikusias dilemas. Jei pasirenkamas pyktis ir agresija, tai mūsų gyvenimuose viska tampa sunku bei problematiška. Blackjack moko reaguoti į viską daug ramiau.

Blackjack: gyvenantiems kitaip

Apie meilės egzistavimą jame tuo metu iš viso nederėtų pamiršti. Tad vertėtų pagalvoti, ko yra daugiau – priekaištų draugams ar dėkingumo? Atminkime, kad nepalankumo, pykčių ir susierzinimų objektas seks toliau,  kol neišmoksime kito mylėti ir priimti tokiu, koks jis buvo.
Seni pasaulio šventraščiai mini, kad dvasiniame lygyje mūsų sielas prilaiko meilė kitiems, o materialiame – toks jausmas virsta geiduliu ar seksualiniu potraukiu. Kai žmogus taps nuo to priklausomas, tuomet jis prisiriš net prie visų kitokių materialinių malonumų. Visgi visos religijos kažkiek riboja seksualinę išraišką, todėl turime suprasti, jog Dievą privaloma mylėti labiau, už patį artimiausią šeimos narį. Blackjack kalba apie tą patį.

Žmogiškas supratimas

Tačiau mums yra dar labai sudėtinga suvokti, kad tikriausias „Aš“ yra vienintelis, o žmogiška palaima, jausmai bei aistros – visai kiti dalykai. Nevertėtų pamiršti, jog Rytų psichologija labiau nuo sekso atribojama. Joje teigiama, jog seksas priimtinas, net pagilėja iki dieviškesnio lygmens, todėl gali būti pasiektas tik su mylimais žmonėmis, o to intensyvumas – pagal įgimtas aistras.

Mokėjimas matyti skirtumus tarp dieviškos palaimos ir prisirišimo, galios mylėti visą tokį pasaulį, leistų visiems gyventi vienovėje bei nepaliaujamai augančioje besąlygiškos meilės būsenoje.  Blackjack taip pat gali būti puikus mokytojas. Norint pajusti dieviškiausią prigimtį, reikia gebėti sustabdyti laiką, taipogi džiaugtis dabarties akimirka, nesiilgint praeities bei negyvenant ateitimi.