Pyktis, susierzinimas, gėda ir priekaištavimai – mūsų prisirišimo, slystančio pro pirštus pretekstas. Tai galėtų būti ne vien materialūs daiktai, taip pat ir religija, pasaulėžiūros dalykai, gyvenimo būdas ir net mus nusakantys artimieji. Blackjack privalo būti atrastas kiekvieno kasdienybėje. (more…)